Máy chạy bộ Quận 9

Trang tin tức đánh giá sản phẩm máy chạy bộ tại Quận 9

Định mức sản xuất tiếng Anh là gì?
Giáo dục

Định mức sản xuất tiếng Anh là gì? Và nghĩ tiếng việt của nó

Định mức sản xuất trong tiếng Việt 

Là một thuật ngữ kinh tế. Định mức sản xuất là số kilôgam/lít thành phẩm đạt được cho mỗi 1000 lít rượu / cồn do chủ Giấy phép cung cấp cho Bên được cấp Giấy phép;

Định mức sản xuất tiếng Anh là gì?

Định mức sản xuất tiếng Anh là production norm

Định mức sản xuất tiếng Anh là gì?

Ví dụ:

  • The Commissioner shall fix the production norms in respect of RL.4 licence in consultation with the Technical Expert Committee and review the yield in accordance with the norms as fixed by him every month, before subsequent month’s eligible quantity is allotted.
  • Ủy viên sẽ sửa định mức sản xuất đối với giấy phép RL.4 với sự tham vấn của Ủy ban chuyên gia kỹ thuật và xem xét sản lượng phù hợp với định mức do anh ta ấn định hàng tháng, trước khi số lượng đủ điều kiện của tháng tiếp theo là đã phân bổ.

Nguồn: https://buysildenafil.info/

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *