Máy chạy bộ Quận 9

Trang tin tức đánh giá sản phẩm máy chạy bộ tại Quận 9

Giáo dục

Thanh toán trả trước tiếng Anh là gì ? Tầm quan trọng của các khoản thanh toán trước

Thanh toán trả trước tiếng Anh là gì ? Tầm quan trọng của các khoản thanh toán trước. Trong lĩnh vực kinh doanh, đây là một loại giao dịch khá là phổ biến.

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Thanh toán trả trước tiếng Anh là gì ? Trong lĩnh vực kinh doanh , các doanh nghiệp thường phải thanh toán trước cho nhà cung cấp khi đơn đặt hàng của họ vượt mức so với yêu cầu để tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Giao dịch này khá là phổ biến và quen thuộc trong nhiều lĩnh vực. Thanh toán trước có thể có lợi cho những nhà cung cấp không có đủ tiền mặt để mua sản phẩm nhằm đáp ứng một đơn hàng lớn. Đây cũng có thể được coi là sự đảm bảo rằng một lượng doanh thu nhất định sẽ đến từ sản lượng của một đơn đặt hàng này. Vậy thực sự định nghĩa chính xác của thanh toán trả trước là gì ?

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Thanh toán trả trước là gì?

Thanh toán trả trước là một khoản thanh toán được thực hiện trước lịch trình bình thường của nó, chẳng hạn như thanh toán cho một hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi bạn thực sự nhận được. Người bán đôi khi yêu cầu thanh toán trước như một biện pháp bảo vệ chống lại việc không thanh toán, hoặc để trang trải chi phí tự trả của người bán để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm.

Có nhiều trường hợp phải thanh toán trả trước. Người tiêu dùng có các khoản tín dụng xấu có thể được yêu cầu trả trước cho các công ty và các công ty bảo hiểm thường yêu cầu một khoản thanh toán trước để mở rộng phạm vi bảo hiểm cho bên được bảo hiểm. 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Thanh toán trả trước tiếng Anh là gì ?

Thanh toán trả trước trong tiếng Anh có nghĩa là  

Payment in advance [ danh từ có thể đếm được ]

Ví dụ: Many export contracts contain provisions for advance payments to meet the exporter’s costs.

  • Nhiều hợp đồng xuất khẩu có điều khoản thanh toán trước để đáp ứng chi phí của nhà xuất khẩu.

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Tầm quan trọng của các khoản thanh toán trước

Thanh toán trước là số tiền được tính trước khi hàng hóa hoặc dịch vụ cuối cùng được nhận. Số dư đến hạn, nếu có, sẽ được thanh toán ngay sau khi thanh toán được thực hiện. Các hình thức thanh toán này trái ngược với thanh toán trả chậm hoặc thanh toán nợ. Trong những trường hợp này, hàng hóa hoặc dịch vụ được giao trước rồi mới được thanh toán sau. Ví dụ, một nhân viên được nghỉ bù cho công việc của tháng đó vào cuối mỗi tháng. 

Các khoản thanh toán trước được báo cáo là tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty. Khi các tài sản này được sử dụng, họ được chi tiêu và báo cáo về thu nhập tuyên bố cho giai đoạn, trong đó họ đang phải gánh chịu.

Thanh toán trước thường được thực hiện trong hai trường hợp. Chúng có thể đề cập đến số tiền được thanh toán trước ngày đến hạn được thỏa thuận theo hợp đồng, hoặc chúng có thể cần trước khi hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu được hoàn thành. 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *